obrazac za ZAMJENu ili reklamaciju

U slučaju da želite zamijeniti artikl ili ga reklamirati radi nekog nedostatka najljepše molimo da ispunite ovaj obrazac.

Sukladno našim općim uvjetima artikl možemo zamijeniti u roku 14 dana od datuma isporuke proizvoda isključivo ukoliko isti vraćate u stanju u kakvom ste ga i dobili (artikl nekorišten, ima neoštećenu ambalažu i sve deklaracije na artiklu). Ovaj uvjet ne mora biti zadovoljen ukoliko reklamirate artikl radi nedostatka.
Scroll to Top